Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Szerződési Feltételek (a továbbiakban: SZF) az S/K Kereskedőház KFT (székhelye: 3300 Eger, Külsősor út.8; cégjegyzékszám: Cg. 10-09-023717 /bejegyezve a Heves Megyei Bíróságnál mint Cégbíróságnál/; adószáma: 12187845-2-10; képviseli: Daragó Krisztián ügyvezető önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és az S/K Kereskedőház Kft által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen SZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.akciosled.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: AkciósLED webáruház Webáruház) keresztül történik.
1.2. Az AkciósLED Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen SZF-ben meghatározott módon.
1.3. Az AkciósLED Webáruház szolgáltatásait jogosult igénybe venni jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet valamint magánszemély, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen SZF-ben foglaltakat.
1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 1 (egy) hónapig őrzi.
1.5. Elérhetőségek: S/K Kereskedőház KFT. 
Telefon: +36 30 538 35 55 (hétfőtől péntekig: 8-17 óráig)
E-mail: verebelyi[kukac]skker.hu
2. Regisztráció
2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
3. A megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, nettó ár + általános forgalmi adó bontásban. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kedvezménnyel rendelkező Ügyfél, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. Ebben az esetben a termékek mellett a csökkentett nettó ár jelenik meg.
3.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követően telefonon egyezteti az Ügyféllel. Szolgáltató a megrendelést követő 5 munkanapon belül díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés értéke eléri Heves megyében a 20 ezer (húszezer) forint összeget. Heves megye területén kívül ez az összeg 30 ezer (harmincezer) forint.
A nettó 20 (húsz) , illetve 30 (harminc) ezer forint összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat a Szolgáltató telefonon egyezteti az Ügyféllel.
3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben), vagy telefonon visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelés visszaigazolásban, vagy telefonon történt egyeztetett időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (3300. Eger, Külsősor út 8.).
4.2. Szolgáltató a munkanapokon (hétfőtől-péntekig) délután 14 óráig megrendelt árut 2 munkanapon belül kiszállítja, vagy szállítmányozó céggel kiszállíttatja az Ügyfél részére. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel, vagy a telefonon történt egyeztetés az irányadó.
4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban vagy telefonon egyeztetett szereplő helyszínen teljesíti.
4.4. Új Ügyfelek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetéstalkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével az Ügyfél kérésére lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató.
4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
4.6. Szolgáltató az áru visszavételi igényt igénybejelentés alapján 5 (öt) munkanapon belül felülvizsgálja , kedvező elbírálás alapján a visszavásárlási ár az eredeti nettó vételár 80 (nyolcvan) %-a.
5. Garancia, szavatosság
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
6. Az elállás joga:
6.1 Megrendelésének leadása és ugyanezen megrendelés visszaigazolása együttesen szerződésnek minősül, mely szerződés során a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben - Távollévők között kötött szerződésekről - foglaltak szerint járunk el, így Ön élhet az említett kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
6.2 Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve szállítójegyzék. Az elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles e-mailben a rendelkezésre álló határidőn belül bejelenteni. Az elállási jog minden, használatba nem vett, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termékre vonatkozik, melyet számlával együtt visszajuttatnak címünkre. Kizárólag ebben az esetben vagyunk kötelesek a termék vételárát megtéríteni, legkésőbb az elállást követő 30 munkanapon belül. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termék visszajuttatásának költségeire, melyet a vevőnek kell viselnie. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
6.3 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a postázást vagy kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben jelezni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
7. Egyebek
7.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
7.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen SZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
7.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Eger Városi Bíróság, illetve a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
8. Vonatkozó jogszabályok:
8.1 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
8.2 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
8.3 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
8.4 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
8.5 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
8.6 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
8.7 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
8.8 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
8.9 25/2007. (II.28.) GKM rendelet a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről
Eger, 2017. június